ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558.....ดูรายละเอียด


          ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ ในการแข่งขันความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์


       ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....ดูรายละเอียด