ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558.....ดูรายละเอียด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....ดูรายละเอียด