นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับน้องๆคนเก่งของเดอะแชมป์

คณะแพทยศาสตร์  และคณะทันตแพทยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559.......ดูรายละเอียดขอแสดงความชื่นชม และยินดี กับน้องๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ 
นักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ปีการศึกษา 2559.......ดูรายละเอียดขอแสดงความยินดี กับน้องๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ 
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559.......ดูรายละเอียด

 

 

ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ 
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559.......ดูรายละเอียดนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559.......ดูรายละเอียด
  

 

 

นักเรียนผ่านการคัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ รอบแรก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559...
ดูรายละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ SMA/SME/SMT...
ดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง
ในโครงการ ASMO ...ดูรายละเอียด
 
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าเรีย
นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกำเนิดวิทย์(RASA)..
รายละเอียดเพิ่มเติม