ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ น้อง ๆ ที่สอบเข้าค่าย
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ปีการศึกษา 2556...ดูรายชื่อ


ผลงานการันตี "มุ่งมั่นพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง พิชิตได้ทุกสนามสอบ"
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่ง "เดอะแชมป์" ที่สอบผ่านข้อเขียนรับตรงโดยวิธีพิเศษ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557
...ดูรายชื่อ


โครงการกลุ่มนักศึกษาช้างเผือก ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...ดูรายชื่อ