ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่ง "เดอะแชมป์" ที่สอบเข้า ม.1 ได้ ปี 2556
ผลงานการันตี "มุ่งมั่นพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง พิชิตได้ทุกสนามสอบ" ...ดูรายชื่อ

 

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่ง "เดอะแชมป์" ที่สอบเข้า ม.1 ได้ ปี 2557
ผลงานการันตี "มุ่งมั่นพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง พิชิตได้ทุกสนามสอบ" ...ดูรายชื่อ


ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ น้อง ๆ ที่สอบเข้าค่าย 
คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ชนบท ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557...ดูรายชื่อ

 

รายชื่อนักเรียนผ่านรอบแรก  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ปีการศึกษา 2557 ...ดูรายชื่อ

 

นักเรียนผ่านรอบแรก  โครงการ  ว.มว.  ปีการศึกษา 2557 ...ดูรายชื่อ

 

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของเดอะแชมป์ น้อง ๆ ที่สอบเข้าค่าย
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ปีการศึกษา 2556...ดูรายชื่อ


ผลงานการันตี "มุ่งมั่นพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง พิชิตได้ทุกสนามสอบ"
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่ง "เดอะแชมป์" ที่สอบผ่านข้อเขียนรับตรงโดยวิธีพิเศษ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557
...ดูรายชื่อ


โครงการกลุ่มนักศึกษาช้างเผือก ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...ดูรายชื่อ